KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

1 – Başvuru Hakkınız
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) madde 11 kişisel veri sahiplerine bazı haklar tanımıştır. Bu haklara ilişkin olarak tüm detaylara bu formun ekli olduğu Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine Dair Politikalarımızı web sayfamız üzerinde yer alan KVKK sekmesinden inceleyebilirsiniz. KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile tarafımıza Kişisel Veri Sahibi ilgili kişi (ilgili kişi) olarak yapacağınız başvurularınız şu şekilde olmalıdır.

2 – Bu formda yer alan aşağıdaki bilgileri eksiksiz bir biçimde doldurmalı ve kimliğinizi doğrulan belgeleri de ekleyerek bizzat, posta veya e-posta ile veri sorumlusu “MAYKO ENDÜSTRİYEL DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş” ne ulaştırmalısınız. Seçeceğiniz yönteme göre kullanabileceğiniz adres ve – posta adresi bilgilerimiz aşağıdaki gibidir.

Adres: Site Mh. Finans Cd. No:5A Sarphan Finanspark A Blok K:11 D:302 Ümraniye-İstanbul
Eposta: myco@myco.com.tr

3 – Başvuru zarfına veya ileteceğiniz maile açıklama olarak “KİŞİSEL VERİ BİLGİ TALEBİM” yazmanızın başvurunuzun daha hızlı değerlendirilmesinde katkısı olacağını ifade etmek isteriz.
4 – Yazılı talebinizin ulaşmasını takiben en geç 30 gün içinde posta ile veya elektronik ortamda ücretsiz veya Kurul tarafından yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması halinde tarifedeki ücret karşılığı geri bildirimde bulunulacaktır
5 – Size kişisel veri sahibi olup olmadığınızı tespit etmek adına tarafınızdan bilgi talep edebilir veya başvurunuzda yer alan hususları netleştirmek adına, tarafınıza başvurunuz ile ilgili soru yöneltebiliriz.
6 – Başvurunuzun reddedilmesi veya verilen cevabı yetersiz bulmanız halinde veya başvurunuza süresinde cevap verilmediği hallerde; cevabı öğrendiğiniz tarihten veya cevap verme süresinin sona ermesinden itibaren 30 gün ve her durumda başvuru tarihinizden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkınız bulunmaktadır.
– Bu form içeriğinde ve/veya eklerinde şirketimize iletmiş olduğunuz bilgilerin doğru ve güncel olması şarttır. Bu sebeple bilgilerin doğru ve güncel olduğunu formu göndermeden önce mutlaka kontrol ediniz!
– Eklemek istediğiniz tüm belgeleri eklediğinizden (e- posta olarak gönderiyorsanız taranma işleminden sonra belgelerin anlaşılır ve okunaklı olduğundan ) emin olunuz!
– Bilgilerinizin doğru ve güncel olmaması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde Şirketimiz söz konusu yanlış ya da güncel olmayan bilgi veya yetkisiz başvurudan kaynaklanan taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

7 – Kimlik Ve İletişim Bilgileriniz

İsim – Soyisim
TC No
Yabancılar için
Pasaport / Kimlik
No
Cep Telefonu No
Sabit Hat No
E- mail adresi
Posta Adresi

8 – Şirketimiz İle Olan İlişkiniz: Şirketimiz ile olan ilişki biçiminizi seçiniz ve karşısını anlayabileceğimiz şekilde (+);(√); (X) işaretleri ile işaretleyiniz. Diğer kısmını seçmiş iseniz yazılı olarak açıklayınız.

Alt İşveren Eski Çalışan
Müşteri İş Ortağı
Tedarikçi Ziyaretçi
Diğer

9 – Talepleriniz: İlgili Kişi olarak şirketimize başvurduğunuz talepleriniz için aşağıdaki tabloda yer alan talep kalemlerinden dilediğinizi seçiniz ve seçtiklerinizin karşısına talebinizi anlayabileceğimiz şekilde (+);(√); (X) işaretleri ile talebinizi belirtiniz.

Talep konuları Tercihleriniz
Şirketiniz tarafından kişisel verilerim işleniyor mu?
Kişisel verilerimi işleniyorsanız işlenmenin amacı ve amaca uygun işlenip işlenmediği hakkında bilgi talep ediyorum.
Kişisel verilerimi yurtiçi veya yurt dışında üçüncü kişilerle aktarıp aktarılmadığınızı ve aktarılıyor iseniz kimlere, ne amaçla, hangi zamanlarda, aktardığınız hakkında bilgi talep ediyorum.
Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünerek kişisel verilerimin seçilecek uygun bir yöntem ile (silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi) imhasını talep ediyorum.
Kişisel verilerimin işlenme sebepleri ortadan kalktıysa bu durumun, varsa verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini talep ediyorum.
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum.

Talebinizi bu olması halinde; Yanlış olduğunu düşündüğünüz ve düzeltilmesini istediğiniz verilerinizin doğruluğunu gösteren bilgi/belgeleri ek olarak iletmeniz gerekmektedir.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum

Talebinizin bu şekilde olması halinde; uğradığınız zararı gösteren belge/kayıt ve bilgileri şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

10 – Talebinizin ekinde tarafımıza ileteceğiniz belgeleri aşağıda belirtiniz.

11 – Lütfen Talebinize Dair Detayları Belirtiniz

12 – Değerlendirme Sonucu Size Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi Yöntemini Seçiniz

Seçtiğiniz yöntemin karşısını anlayabileceğimiz şekilde (+);(√); (X) işaretleri ile işaretleyiniz.

Posta Adresime Gönderilsin
e- posta adresime gönderilsin
e-posta adresime bilgi vermenizden sonra İşyerinizden elden teslim almak istiyorum
(Bu takdirde öncelikle yukarıda yer alan e-posta adresine bilgi verilerek cevabınızı teslim almanız için davet edilirsiniz ve cevabımız sadece tarafınıza veya noter tasdikli vekâletnamesi olan vekilinize teslim edilir)
(Bu takdirde e-posta adresinize davet e-mailimizin cevap süresi içinde olması kaydı ile süresinden sonra cevabı teslim almaya gelmeniz halinde tüm sorumluluk tarafınıza aittir)

İsminiz – Soy isminiz :

Başvuru Tarihiniz :

İmzanız :